Smrt

18. srpna 2011 v 7:45 | Werankneferanpu |  Kniha mrtvých
Smrt Egypťané jako velikou ztrátu a cítili ohromný smutek, ale i jako znovuzrození a začátek něčeho nového, lepšího.
Smrt byla považována za děj, při němž z těla vychází složky člověka. Nejznámějšími jsou Ka (duch), Ba (duše) a Akh (rozum).
 

Kemetisté celého Česka spojte se!

18. července 2011 v 21:12 | Werankneferanpu |  kemetismus
Jednu jsem se již zmiňovala, že mezi mými přáteli jsou i kemetisté. Jeden z nich vytvořil další stránky pojednávající o nás a reprezentující nás. Jsou nové, proto se neděste neosobního přístupu (a ani wiki - z části ji píše a mně neuvěřitelně vadí velká neosobnost, ikdyž si myslím že jsem taky :-D ).

http://per-kemet.me.cz/

Werankneferanpu

FB stránky

16. června 2011 v 8:22 | Werankneferanpu
Sice nejsem již nějakým milovníkem facebooku, ale dovoluji si Vás přizvat na tyhle stránky:
http://www.facebook.com/pages/per-wer-Anup/114505511916152?ref=ts stránky Anupovi
http://www.facebook.com/group.php?gid=130097590355965&ref=ts Kemetismus v ČR
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_114814915269566 stránka o Egyptě, zaměřená na komunikaci lidí, kteří se o Kemet zajímají
Taktéž jsou dobré stránky v angličině:
http://www.facebook.com/templeofanubeion v přeložení 'chrám boha Anupa'
http://www.facebook.com/pages/Anubis/211703172559 Jeden z celé soustavy chrámů (další jsou na stránkách)

Werankneferanpu
 


Hrdost

10. června 2011 v 17:34 | Werankneferanpu |  drobné rady
Tohle je opravdu důležité upozornění - nikdy nebuďtě nehrdí! A tohle neplatí jenom k vírám (a tady nejvíc ke kemetismu), ale ke všem lidem. Je důležité, aby si každý uvědomoval sám sebe a své ceny. Už hodněkrát jsem si říkala jsem kemetiska, jsem sama, jsem nikdo... Ale dnes jsem zjistila, že je to hloupost. Zjistila jsem, že lidé jako já existují, a že nikdy sama nebudu, a že oni také nikdy nebudou sami. Možná to teď zní 'blbě', ale já vždy budu stát zy Miw a Niusereseta. Ano, je nás pár, ale s námi jsou naši bohové a proto nikdy nebudeme sami. Nemusíme se bát temného rohu v pokoji a nemusíme se bát testu či letu, protože rohy našich pokujů bohové hlídají, testy nějak dopadnou (když bohové vidí, že se pro ty testy učíme) a lety, jsem ady i přes Bermudy.
Bohové jsou s námi všude, pokud je doopravdy nosíme ve svých srdcích. Proto není nutné chodit s hlavou svěšenou, kdykoli je Vám smutno, vzpomeňte si na ně a uvidíte.
Přesto, že facebook.com je podle mne jen síť pro puberťáky, můžete tam najít lidi stejných hodnot, zálib či vyznání...
A stránky které doporučuji (narozdíl od většiny):
http://www.facebook.com/pages/Anubis/211703172559 +oblíbené stránky
http://www.facebook.com/templeofanubeion

Děkuji vám moc bohové za ukázání cesty mého života a za to, že jste mi dali přátele, jimž mohu důvěřovat!
Děkuji vám Miw a Niuseresete, za vaše přátelství...
Werankneferanpu Satsakmet

Mythologické dějiny

13. května 2011 v 21:57 | Werankneferanpu |  egyptské pověsti (samozřejmě starověké)
Web mého známého, taktéž kemetisty, Niusereseta, vyprávějící pověsti. http://contra-galileos.xf.cz/MYTHOLOGY-web/myth_cz.html

Snění a sny

27. dubna 2011 v 14:39 | Werankneferanpu |  Jiné
Sny podle staré tradice nosí Anup. Sny se zdají při snění. Při snění opouštíme své tělo a duše se dostává do jiných světů, které jsme si vytvořili (tzv. "obyčejné" sny), do zemí ať již existujících či zaniklých, nebo do světů po životě. Ty se nazývají jako "pravdivé" sny. V těch můžeme komunikovat mezi sebou, někomu pomoci či zajít do míst přebývání bohů a mrtvích lidí, se kterými se chceme znova sejít, protože oni v Amenta žijí pořád.
Snění je důležité a člověk, který dostatečně nespí, nemůže být dostatečně zdraví.
Také podle toho jaké sny se nám zdají, máme po celý den náladu. Je tedy dobré si "obyčejné" sny zpříjemnit. Ale to lze pouze, když jsme si vědomi toho, že sníme. Je na to pár jednoduchých triků:
1) Když se podíváte na nějaký nápis, bude nejspíše rozmazaný.
2) Když se podíváte na hodinky, čas bude nejslíše nereálný.
3) Zkuste se zaměřit na maličkosti.
U obyčejných snů se říká, že odrážejí podvědomí a tedy se z nich dá vykládat. Pozor, vykládání snů do buducnosti není tak pravdivá záležitost. Je jen na Vás, zda-li se budete chovat tak, aby 'předpověď vyšla. Na příklad: Když Vám ze snu výjde, že se Vám povede v práci postoupit na vyšší pozici neznamená to, že se můžete válet v kanceláři, protože Vám to přece řekl sen. Musíte pro to taky něco udělat. Z toho tedy vyplývá, že sny (anejen sny, ale i tarot, runy chcete-li) ukazují jen možnost. Jsou odrazy toho, čeho můžete dosáhnout.
S pravdivým sny už to tak jednoduché není. Ty si nemůžete upravit, ani z nic věštit. Pravdivé sny jsou jako váš život na Zemi - z něho taky nemůžete věštit. V říši Amenta (Země Amonova), kam se dostaneme i posmrti, se může mnohému přiučit i do tohoto života, kněží mohou pomáhat lidem, kteří jsou uvěznění ve vlastním vědomí a nemouhou se odprostit od toho, co bylo zde nebo těm, kteří se pouze na chvilku ztratili. Člověk se může projít od míst, kde sídlí Vznešení, až po místa, kde se napravují ti nejhorší zločinci.
Nezapomeňte, že ve snech se city a emoce zvýrazňují a že probudit se strachy, radostí či něčím jiným je naprosto normální ;).
Werankneferanpu

Naučení prince Hardžedefa

2. dubna 2011 v 21:59 | Werankneferanpu |  ,,Chytří egypťané" aneb moudré učení
Začátek naučení, které sepsal šlechtic a kníže,
královský princ Hardžedef
pro svého syna Autjebrea, jehož vychoval.
Říká: Sám se očisti (od neznalosti)
a dbej, aby tě nemusel očistit někdo jiný!
Až budeš znamenitý, založ si domácnost
a o žeň se s řádnou ženou;
pak se ti narodí mužský potomek.
Jestliže postavíš dům svému synovi,
získáš místo, v němž budeš moci také pobývat.
Zařiď si dům v pohřebišti
a učiň znamenitým své sídlo na Západě.
Měj na paměti, že smrt pro nás nic neznamená;
pamatuj, že si ceníme života -
avšak dům smrti slouží právě životu!
Vyhledej si zaplavovaný pozemek, který je zapsán,
obdělávej ho, chytej na něm ryby a ptáky a připravuj pasti,
abys zabránil příchodu hladového roku.
I (správce zádušní nadace) pak bude jíst, co sám vypěstoval.
Jmenuj správce svých obětních darů
a zádušního kněze hrobky,
aby ti přinášeli vodu
jako (kterémukoli) znamenitému muži, jenž sepsal závěť.
Vyber pro něho některé ze svých nejlepších polí,
která jsou zaplavována každý rok.
To bude pro tebe prospěšnější než vlastní syn,
Jehož učiníš svým dědicem.
Mysli na to, že se říká: "Hle, není dědice, na něhož by se věčně vzpomínalo!"
...
Je to přístav pro každého.
...
Když k člověku přijde smrt, protože hřeší,
sečte se vše, co vykonal,
a s opovržením je pak pohřben v pohřebišti;
tehdy smutek skryje zlo.
Z jeho zádušní nadace se stane trest boží
a to, co ho mělo těšit, bude jeho hanbou.

Zdroje: http://kemet.nepise.cz/28590-nauceni-prince-hardzedefa.html
Weranknefeanpu

Sčítání lidu 2011

22. února 2011 v 17:47 | Werankneferanpu |  kemetismus
Ráda bych požádala vvšechny "pohany", jak nás nazývají ostatní, pozvala na Facebook akci Při sčítání lidu 2011 se přihlásím k Pohanství, kterou vytvořil i jeden z kemetistů Niusereset. Bohům žel, samostatná pohanství nemají žádný kód, avšak spojení jako "pohané" máme šanci, aby jsme nebyli zařazeni jako "ostatní". Tahle akce by nám mohla v tomto cíli pomoci. Děkuji.
Werankneferanppu Satsakmet
PS: Malá oprava. Už jej máme. ;)

Pokusy - proslov Sakmet

21. února 2011 v 18:38 | Werankneferanpu |  Jiné

Ha! I každý se mne bojí, když můj hněv stoupá. Ha! Nikdo se mi neodváží skřížit cestu. Nezastaví mne nikdo z lidí! Když vytáhnu drápy všichni se mne bojí - Hle! To já jsem lvice, zastupující Rea na obloze. To on mne posílá, když potřebuje trestat! Hle! To já mám jeho moc a nidko z lidstva mi neunikne! Bojte se, když příjdu k vám, neboť já vykonávám pomstu bohů!


DR - Nezapomeňte, že...

3. února 2011 v 22:56 | Werankneferanpu |  drobné rady
Nikdy nezapomeňte, že bohové jsou v nás. Nikdy nezapomeňtě, že bohové jsou zde. Hlavně nikdy nezapomeňte, že bohové neopustní nikoho, kdo kráčí v jejic stopách. Proto se nikdy nebojte jít v nich...
Werankneferanpu Satsakmet

Naučení pro Kagemniho

21. ledna 2011 v 13:18 | Werankneferanpu Satsakmet |  ,,Chytří egypťané" aneb moudré učení
Další SBAJT z kemet.pise.cz. Mám ho hodně ráda, ale je též důležité jej hodně promyslet, aby člověk neviděl pouze hostinu, o niž se píše.

Kemet-jeho trvalost

17. prosince 2010 v 21:55 | Werankneferanpu |  Jiné
 Starověký Egypt nás přitahuje odedávna. Jeho ,,trvalost" přitahuje spoustu lidí již od starověkého Řecka a dokonce ani sami Egypťané nevěděli kdy jejich říše ještě jako dvě království vznikla (předána od bohů).

Drobné Rady - DR

6. prosince 2010 v 19:26 | Werankneferanpu |  drobné rady
Rubrika drobné rady  se zabýva radami jak medtovat a také náměty nad čím přemýšlet... Proto je také nepíši příliš podrobně, aby jste měli námět na přemýšlení.... Toť vše
Werankneferanpu

DR- bohové v nás

6. prosince 2010 v 19:22 | Werankneferanpu |  drobné rady
V každém člověku jsou a přebývají..... Každému mohou pomoci, je-li člověk připraven a otevřen jim..... Jsou milosrní, ale kdo je zneuctí, tomu není bezpečno nikde..... Pokud se však člověk snaží, odpouští.... Většina z nich nehce ublížet, ale chtějí abychom o nich věděli a respektovali jejich moc.... Kdo jsou tyto dokonalé bytosti?..... Jen a pouze bohové......

Werankneferanpu

Pokusy - Re

16. října 2010 v 14:58 | Werankneferanpu |  Jiné

Kéž by mocný Re zas přemol hrůzného Apopa a znovu se vznels do výšin nebeských jako slavý skol! Kéž by zas povstal z hlubin noci jako mocný Cheprer! Kéž by svatá Milionlet dále brázdila nekonečné vody nebeského oceánu!

Werankneferanpu


Další články


Kam dál