Září 2010

Naučení muže synovi

25. září 2010 v 22:02 | Werankneferanpu |  ,,Chytří egypťané" aneb moudré učení
Tohle je další kniha moudrých rad do života, sepsaná přibližně na začátku Střední říše, jejíž autora neznáme (podle mne je to vcelku škoda).

Začátek výchovného naučení, které sepsal muž svému synovi. Říká: Slyš můj hlas, nepohrdej mými slovy a neodvracej se od toho, co ti řeknu. Buď příkladem, aniž bys ovšem nějak přeháněl. Lenost nepřichází na moudrého člověka. Důvěru vzbuzuje mlčenlivý, jenž sklání záda. Znamenitý je ten, jenž dovede držet slovo. Využij (moci) slov dříve, než použiješ síly. Žádný násilník není připuštěn na (zasedání). Kdo skáče do řeči, sám se odhaluje . Ukvapeného člověka o radu nikdo nežádá. Vol slova, aniž bys překrucoval (jejich smysl). Zlý výrok škodí tomu, kdo ho pronesl.

Omluva

7. září 2010 v 21:03 | Werankneferanpu |  kniha návštěv-dotazy, připomínkky atd.
Chtěla bych jen upozornit, že tu nebutu kažký den. Hlavní příčinou těchto 1-3 denních výpadků je fakt že jsem se dostala na gymnázium a nemám tolik času. Přesto se pokusím chodit sem co nejčastěji...

Werankneferanpu

Kniha návštěv- dotazy, připomínky atd.

5. září 2010 v 13:26 | Werankneferanpu |  kniha návštěv-dotazy, připomínkky atd.

Kniha návštěv- dotazy, připomínky atd.


Co je to Kniha mrtvých?

4. září 2010 v 23:09 | Werankneferanpu |  Kniha mrtvých
Kniha mrtvých je překlad z arabského názvu Kniha mrtvého muže. Arabové kteří vymýšleli tento název si originál poněkud zkrátili, neboť staří egypťané tento ,,soubor" zaříkávadel, zaklínadel, modliteb a rad do Duatu, Síně obou pravd a jiných nazývali Kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. Jedna z nejdůležitějších kapitol je 125.kapitola. Pokusím se ji získat a napsatt ji sem provás.


Proč si lidé vybírají zrovna neteru Kemet ?

3. září 2010 v 23:15 | Werankneferanpu |  kemetismus
To je otázka na kterou je veliké množství odpovědí. Každý člověk je jiný a proto je každá cesta jiná, ale jedno je jisté: Jakmile se člověk vydá na cestu Kemetu už ji nikdy neopustí a pokud ano, určitě ho to poznamená na celý život. Každý majetek, radost či uznání: to vše je pouze dar a vůle bohů a ten kdo se vydá po jejich stopách pocítí jejich moc a cítí proč je bohy potřeba ctít a obětovat jim. Bohohové ochraňují a pomáhají těm, jenž plní jich vůli: vždyť i v Naučení muže synovi je psáno ,Neodvracej se od boha, nýbrž ho cti a miluj jako jeho poddaný. On činí šťastným toho, kdo šíří jeho moc, neuspěje však ten, kdo ho zanedbává. Pro toho, koho si váží, má větší cenu než milión lidí.´
Někteří lidé dojdou k víře postupným skoumáním ,,civilizace tisíců let" (třeba jako já), jiní postupným zkoumáním světa -tím jiným- pohledem(jak by řekl vědec nebo ateista), jiní se chtějí jenom odlišit od průměru nebo ,,jen tak" ze -srandy-, to však podle mne není příliš dobrá volba neboť víra je závazek na celý život a i po něm...
Lidé mají své priority a podle nich se též přiklánějí k různým bohům: člověk, jehož cílem jest poznání se přikloní k Džehutimu; člověk, rolník jenž si přeje úrodu se přikloní Minovi či Chnumovi...

Zdroje:kemet.pise.cz,wikipedia.org, vlastní úvahy a zkušenosti
Werankneferanpu