O stvoření světa

8. října 2010 v 22:00 | Werankneferanpu |  egyptské pověsti (samozřejmě starověké)
Tak od začátku. A to doslova...

O STVOŘENÍ SVĚTA

   Kol dokola nic než neproniknuteln tma.
   Tma, která zahaluje nesmírný prostor, Tma bez jakékoli známky života, bezútěšná, studená, věčná tma. Trvá už od nepaměti, sahá od věčnosti k věčnosti, protože tady neexistuje čas. A jen dva obrovské živly, dva neohraničené oceány rozdělují nezměrný prostor, v němž se oba střetávají v hlubokém tichu nekonečna dotýkají se navzájem - pravodstvo a vzdušná prázdnota. 

   Tyto živly jsou mrtvé a nehybné. Není je možno odsebe odlišit, skrývá je stín všeobecné nicoty. Tam, kde končí hlubiny černých vod, se rozprostírá mořská hladina, rovná, hladká, jako stůl; žádný vítr nezčeří širokou mořskou pláň, ponuré spuosty vod se vznášejí v prostoru a přecházejí ve stejně temný, stejně hustý oceán vzduchu. Neplodná masa ničeho, prázdnější než sama smrt.
   Z čermé nicoty pravodstva se náhle a nečekaně vynořila Mehetveret. Sklíčená zoufalstvím, beznadějí a chladem zvedla se mocně nad temné hladiny oceánu - a tehdy se poprvé rozlehlo pustým prostorem mocné zaburácení vzedmutých vln. Ledové vody se rozestoupilly a ona se vynořila v podobě velkého neznámého zvířete, jemuž vtiskla do budoucna nesmírné zásluhy a zajistila hlubokou úctu příštích věků, neboť dřív, než se zpěněné vlny zklidnily a dozněl ohlušující rachot, ozářilo celý prostor prudce oslnivé světlo. Byla to obrovská změna, tak neuvěřitelná a nečekaná, že širá prázdnota jako by vydechla překvapením. Bílá zář se koamžitě rozlila do dálky a osvítila celý vodní svět. Poprvé zčeřely hladinu statisíce proměnivých vln a vlnek, pokryté bílou mořskou pěnou. A bylo to krásné. Uprostřed veškerého dění povstalo z vod veliké zvíře a zvedalo se pořád vzhůru. Stoupalo nad hladinu a neslo mezi rohy na hlavě velikánský žhnoucí sluneční kotouč.
  S pronikavým syčením se rozžhavená koule vyhoupala nad hladinu. Opustila mořský živel a zahalená hustou slanou parou stoupala na rozích podivného zvířete stále výš a výš nekonečným prostorem, který naráz přestal být černým. ... Tak se zrodilo světlo a teplo.
  Ještě mnohem, mnohem dřív než bylo cokoli jiného, byl Nun, praotec bohů a pán praotstva. Ten první spatřil neuvěřitelnou krásu stvoření, které se zvolna a postupně vynořovalo z oceánu. Rodil se svět. ... Utvořila se souš a voda už nad ní neměla žádné moci. Z Nunovi vůle vystoupila nad praoceán veliká země, jež se podobala jakémjusi plovoucímu kotouči nepravidelných tvarů, na který svrchu pražilo slunce. Pravodstvo zemi obklopovalo ze  všech stran, nadzemní vody ji sytily deštěm a také ji oceán napájel, až se zakrátko na jejím povrchu objevila velká řeka Iteru,a která se vinula krajem v širokém korytě.
  Jen co opadly Nunovi vody, ukázaly se na souši pr vní květiny. ... V této nadzemné nádheře se přímo z květů zrodil bůh vůně Nefertem. na jiných místech začaly růst první stromy a v jejich korunách se časem usadil zázračný pták, aby věčně obnovoval život svou vlastní smrtí. A právě tady vystoupil z Nunových hlubin na novou zemi mocný bůch Atum, Podobný velikánské hoře, aby se rozhlédl po světě. Neboť on byl stvořitelem všeho nového a zázračného, pouze z jeho vůle ožila prázdnota pohybem, zvukem i barvami, jen z jeho vůle vystoupilo z mořských hlubin slunce vysoko nad obzor a zahřívalo veškerý prostor. ... Ten jenž stvořil sám sebe a sobě také dal jméno, ... , se najednou cítil strašně sám.
  Atum se rozhodl, že to změní. Už dál nechtěl nechtěl žít osamotě. Protože neměl žádnou manželku a zřejmě ji ani mít nechtěl (žádnou si totiž nestvořil), usmyslil si dát život potomkům vlastní krve svou vlastní mocí. Vydechl tedy nosem syna a dal mu jménu Šu, a jelikož ho na svět vynesl vzduch, stal se Šu bohem vzduchu. Krátce na to vyplivl dceru Tefnut jako slinu a protože ji zrodila vlhkost jeho úst, měla se Tefnut stát bohyní vody a vlhjost. Na svět přišly dvě děti a zároveň první božská dvojice. Nebyli však jediní. Časem se zpřítoměla celá řada božských, které zaujaly důležité funkce, aby mohly řídit chod veškerých věcí na nebi, na zemi i pod zemí.
  Teď, když měl vzduch svého boha, přestal být pouze prázdným živlem. Stal se životodárnou silou, jež se projevovala působením větru a byla viditelná na nebi v podobě mraků. Síla a prudkost větru vynesla Šuovi podobu lva. Jeho sestra Tefnut tou dobou pobývala ve vzdáleném kraji jako nositelka vláhy. To byly velmi důležité vlastnosti, které ze všech nejvíce potřeboval Atum jako nový bůh slunce-Re; musel totiž denně na své nebeské pouti čelit mnoha krutým nepřátelům z říše temna, kteří se znovu a znovu snažili zabránit  východu slunce a jeho působení na svět. Den co den s nimi musel vést vyčerpávající boj a nutně potřeboval pomocníky. Požádal tedy svého syna, boha větru Šua, aby přivedl Tefnut jako nepostradatelnou posilu. To nebyl yrovna lehký úkol, Šu znal dobře umíněnou povahu své sestry. Divoká lvice Tefnut nebyla ochotná vzdát se volnosti a roznášení vláhy v dalekém kraji, který si oblíbila. Šu tedy navštívil boha moudrosti Thovta /Džehutiho/ a spolu s ním se vydal hledat divokou Tefnut.
  když ji našli. bylo zřejmé, že přemluvit Tefnut  k návratu nebude žádná maličkost a že jedině chytrému Thovtu se to může podařit. Však taky na sebe pro jistotu vzal podobu lstivého paviána. Po delším přesvědčování, které se neobešlo bez slibů a lichotek, se všichni společně vrátili ke břehům řeky Iteru a Tefnut se vykoupala v jejích vlnách nedaleko ostrova Pilaku. V chladné vodě se zbavila zuřivosti šelmi, pozbyla podoby lvice a zázrakem se proměnila v nádhernou bohyni. Okouzlený Šu uvedl sestru do chrámu v Nubetu, kde ji pojal za manželku. Od té doby se již začaly rodit bytosti obdobným způsobem, jako se dodnes rodí lidé. Šlo pochopitelně o božské bytosti, a tak se pra bůh Atum dočkal prvních vnuků, zatím co jako Atum-Re získal příchodem Tefnuty nepostradatelnou pomocnici, tkerá ohněm svých úst ničila nepřátele slunce. Šu pak na křídlech větru pomáhal nést otcovu loď nebeskou klenbu od výcodu k západu.

Nádherná pověst...

Zdroj: Ivan Sec; Egyptské báje a pověsti

                                                                                                           Werankneferanpu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama