Duben 2011

Snění a sny

27. dubna 2011 v 14:39 | Werankneferanpu |  Jiné
Sny podle staré tradice nosí Anup. Sny se zdají při snění. Při snění opouštíme své tělo a duše se dostává do jiných světů, které jsme si vytvořili (tzv. "obyčejné" sny), do zemí ať již existujících či zaniklých, nebo do světů po životě. Ty se nazývají jako "pravdivé" sny. V těch můžeme komunikovat mezi sebou, někomu pomoci či zajít do míst přebývání bohů a mrtvích lidí, se kterými se chceme znova sejít, protože oni v Amenta žijí pořád.
Snění je důležité a člověk, který dostatečně nespí, nemůže být dostatečně zdraví.
Také podle toho jaké sny se nám zdají, máme po celý den náladu. Je tedy dobré si "obyčejné" sny zpříjemnit. Ale to lze pouze, když jsme si vědomi toho, že sníme. Je na to pár jednoduchých triků:
1) Když se podíváte na nějaký nápis, bude nejspíše rozmazaný.
2) Když se podíváte na hodinky, čas bude nejslíše nereálný.
3) Zkuste se zaměřit na maličkosti.
U obyčejných snů se říká, že odrážejí podvědomí a tedy se z nich dá vykládat. Pozor, vykládání snů do buducnosti není tak pravdivá záležitost. Je jen na Vás, zda-li se budete chovat tak, aby 'předpověď vyšla. Na příklad: Když Vám ze snu výjde, že se Vám povede v práci postoupit na vyšší pozici neznamená to, že se můžete válet v kanceláři, protože Vám to přece řekl sen. Musíte pro to taky něco udělat. Z toho tedy vyplývá, že sny (anejen sny, ale i tarot, runy chcete-li) ukazují jen možnost. Jsou odrazy toho, čeho můžete dosáhnout.
S pravdivým sny už to tak jednoduché není. Ty si nemůžete upravit, ani z nic věštit. Pravdivé sny jsou jako váš život na Zemi - z něho taky nemůžete věštit. V říši Amenta (Země Amonova), kam se dostaneme i posmrti, se může mnohému přiučit i do tohoto života, kněží mohou pomáhat lidem, kteří jsou uvěznění ve vlastním vědomí a nemouhou se odprostit od toho, co bylo zde nebo těm, kteří se pouze na chvilku ztratili. Člověk se může projít od míst, kde sídlí Vznešení, až po místa, kde se napravují ti nejhorší zločinci.
Nezapomeňte, že ve snech se city a emoce zvýrazňují a že probudit se strachy, radostí či něčím jiným je naprosto normální ;).
Werankneferanpu

Naučení prince Hardžedefa

2. dubna 2011 v 21:59 | Werankneferanpu |  ,,Chytří egypťané" aneb moudré učení
Začátek naučení, které sepsal šlechtic a kníže,
královský princ Hardžedef
pro svého syna Autjebrea, jehož vychoval.
Říká: Sám se očisti (od neznalosti)
a dbej, aby tě nemusel očistit někdo jiný!
Až budeš znamenitý, založ si domácnost
a o žeň se s řádnou ženou;
pak se ti narodí mužský potomek.
Jestliže postavíš dům svému synovi,
získáš místo, v němž budeš moci také pobývat.
Zařiď si dům v pohřebišti
a učiň znamenitým své sídlo na Západě.
Měj na paměti, že smrt pro nás nic neznamená;
pamatuj, že si ceníme života -
avšak dům smrti slouží právě životu!
Vyhledej si zaplavovaný pozemek, který je zapsán,
obdělávej ho, chytej na něm ryby a ptáky a připravuj pasti,
abys zabránil příchodu hladového roku.
I (správce zádušní nadace) pak bude jíst, co sám vypěstoval.
Jmenuj správce svých obětních darů
a zádušního kněze hrobky,
aby ti přinášeli vodu
jako (kterémukoli) znamenitému muži, jenž sepsal závěť.
Vyber pro něho některé ze svých nejlepších polí,
která jsou zaplavována každý rok.
To bude pro tebe prospěšnější než vlastní syn,
Jehož učiníš svým dědicem.
Mysli na to, že se říká: "Hle, není dědice, na něhož by se věčně vzpomínalo!"
...
Je to přístav pro každého.
...
Když k člověku přijde smrt, protože hřeší,
sečte se vše, co vykonal,
a s opovržením je pak pohřben v pohřebišti;
tehdy smutek skryje zlo.
Z jeho zádušní nadace se stane trest boží
a to, co ho mělo těšit, bude jeho hanbou.

Zdroje: http://kemet.nepise.cz/28590-nauceni-prince-hardzedefa.html
Weranknefeanpu